turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


SOSYALİST SOL SEÇENEK OLABİLİR Mİ?

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

12 AĞUSTOS 2020

Sosyalizm ülkemizde ve dünyada kimi zaman inişli çıkışlı bir yol izlese de kapitalist sisteme karşı sosyalizm her zaman bir seçenek olarak önümüzde durmaktadır. Evet, şu an bizde ve dünyada sosyalizm kendisini yaşamsal olarak duyumsatmıyor olabilir. Bunun pek çok nedenini sayabiliriz ama biz yine de bizimle ilgili olanların üzerinde durmayı seçelim.

Bilindiği gibi ülkemizde geçmişten bugün bir durum analizi yapacak olursak sürekli artan dinci, gerici ve faşist bir sistemin olanca saldırganlığı ile karşı karşıya kaldığımızı görürüz. Bu durumda eğer sosyalistler olarak bu saldırganlığı karşılayacak bir durumda değilsek ve de böyle bir çaba içinde değilsek elbette sosyal bir olgu olarak gündemden çıkacağız demektir.

Bugün cümle dinci, gerici ve faşist parti ve pırtıların halk katında saygınlıkları ciddi olarak sarsılmış bulunmaktadır. Bir başka deyişler bu kesimlerin ipliği pazara çıkmıştır da diyebiliriz. Bu durumda işçilerin, emekçilerin kısaca tüm halkımızın çıkarlarını, hak ve özgürlüklerini mi savunanların yanında yer alması mı daha doğrudur yoksa ipliği pazara çıkmışların yanında mı?

Bugüne kadar hem ülkemizde hem de dünyada sol ve sosyalist partilerin önüne egemen güçler sürekli olarak engeller çıkarmışlar gerektiğinde de solculara ve sosyalistlere dünyayı dar etmişlerdir. Bütün bunlara karşın, zaman zaman öyle gelişmeler yaşanmıştır ki bütün dünyada sol ve sosyalist güçler önemli başarılar elde etmişlerdir. Bugün geldiğimiz noktada da aynı gelişmelerin diyebiliriz ki öngünündeyiz.

Bu gerçekler ışığında biz sosyalistler yeni atılımlar yapmak için büyük bir çaba içinde olmalı duruşumuzu ve kararlılığımızı öne çıkaran atılımlar yapma yolunda adımlar atmalıyız. Eğer arıza veren yanlarımız varsa ki vardır bunları tek tek ortaya çıkarmalı ve gidermek için elimizden geleni yerine getirmeliyiz ve gerçek bir Marksist/Leninist parti anlayışını eksiksiz olarak tamamalamalıyız.

Evet, bugün toplumu bir ökse otu gibi saran dinci, gerici ve faşist çevrelerde çok ciddi bir çözülme söz konusudur. Bugüne kadar bu kesimlerin savundukları artık kendi mahallelerinde bile eleştirilir ve hatta karşı çıkılır olmuştur. Bunun böyle olmasının pek çok nedeni vardır fakat biz şimdilik bu konu üzerinde durmayacağız.

Bugün bu çevreleri panikleten şeyler yaşanmakta, başörtüsünden tutun da çeşitli konulara kadar bu çevrelerden uzaklaşmalar yaşanmaktadır. Durumu cami sayısının arttırılmasında, imam hatip okullarının çoğaltılmasında, yeni yeni Kur’an kurslarının açılmasıyla kurtaracaklarını sananların da istediği olmamakta toplum hızla daha özgür alanlara doğru değişmektedir.

Diğer yandan sınıfsal gelişmeler, toplumun tüm eylemli kesimlerinin bir devinim içinde olduğunu da gözardı etmemek gerekir. İşti bu nedenle parti olarak bütün bu gerçekleri içselleştirip harekete geçerek sıçrama yapmanın da önünü açmak mümkün olacaktır. Doğal olarak siyasi İslam’ın ve onlarla bütünleşmiş olan sermaye güçlerinin karşısına geniş halk kitleleri olarak çıkmak için bu birliktelikleri yaratacak bir parti olabilme başarısını gerçekleştirmeliyiz ki işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler bizimle dayanışma eğilimlerini olabildiğince güçlendirebilsinler. Bunun için de toplumun önüne sosyalist bir muhalefet olarak çıkmayı sağlayabilmeliyiz diyorum. Unutulmamalı ki çözüm buradan geçecektir.

Gerektiğinde olabilecek seçimleri de bu çerçeve içinde düşünerek ve hareket ederek karışlamalıyız ki umudumuzu hep diri tutalım, gücümüzü birleştirmekten de an olsun çekince duymadan yolumuza devam edelim…


TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN "HER GÜN" BAŞLIKLI ÖNCEKİ YAZILARI

ANA SAYFA