turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


1 MAYIS’IN ARDINDAN

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

02 MAYIS 2018

1 MAYIS bütün yurtta büyük bir coşku ile kutlandı. Emek güçleri bir kez daha gösterdiler ki, bir araya geldiklerinde emek düşmanlarının soluğunu kesecek denli güçlüler. İstanbul Maltepe’deki, Ankara Tandoğan’daki, İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki daha pek çok meydanlardı bu gerçek bütün çıplaklığı ile görüldü. Küçük çapta da olsa polisin davranışlarından kaynaklanan sorunlar yok muydu? Vardı elbette ama bu sorunlar ise özellikle tertip komitelerinin ve mitingde görev alan görevlilerin soğukkanlılığı ve kararlılığı ile aşıldı.

Örneğin Ankara 1 Mayıs Mitingi’ne polis partimizin pankart ve bayramlarını sokmak istemedi. Bu nedenle de kısa sürede yüksek tansiyonlu bir gerginlik, polisle itişme kakışma yaşandı ise de araya giren tertip komitesinden arkadaşların sabırlı girişimleriyle olayın daha da büyümesi önlendi. Partimizin bazı bayrak ve flamaları ise alınmadı. Yaşanan bu olay nedeniyle Ankara’daki mitingin tertip komitesi ve miting görevlilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca olay sırasında partililerimizin ve parti dostlarımızın gösterdiği direngenlik nedeniyle de gurur duydum.

Durum 1 Mayıs gösterileri ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı ki demokrasi güçleri gerektiğinde kolaylıkla kenetlenip aynı ortak mücadelede birleşebilmekteler. Bu ortak tutum ve davranışı daha ileri götürmek ve geniş halk yığınlarına ise umut vermek bizim elimizdedir. Yeter ki bu konuda daha duyarlı davranabilelim ve omuz omuza mücadelenin getirisinin ayırdına varmakta zorlanmayalım.

Bir kez mitingler eskiye oranla daha coşkuluydu. Bu görüntüyü bir kenara not etmek gerekiyor. Orada değişik renklerden yer alan sol örgütlerin birbirlerine karşı tutum ve davranışları ise önemli ölçüde olması yaşanması gereken gibiydi.

Bu tür mitinglerde bir önemli eksiğimizin olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Mitinge gelip gitme trafiği bir hayli yoğun olmasına karşın, bazı örgüt ve kişiler miting alanını çabuk terk ettiler. Daha miting sürerken bazı örgütlerin bayraklarını ve flamalarını toplayıp gitmeleri bana göre olumsuz bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu. Bunun böyle olmasında alanın sıcak olması tabi bir etkendi ama miting daha bitmeden alanın terk edilmesi de önemli bir şeydi. İşte bu yüzden miting olması gerektiği süre içinde gerçekleşmeli ve oraya gelen insanların dayanma gücü iyi hesap edilmelidir. İkincisi de önceden terk etmeye karşı miting tertip komitesi katılımcıların örgütleriyle önceden görüşerek miting bitinceye kadar alanda kalınmasını sağlamalıdır.

Evet, ! MAYIS coşkuluydu. Evet, 1 MAYIS daha yığınsaldı, evet 1 MAYIS’a katılan kesimler birbirlerine karşı önemli derecede saygılıydı. Evet. 1 MAYIS’a katılanlar emek ağırlıklı sloganlarını atıyorlardı ama yine de yeterince etkili bir şekilde dile getirilemedi. Evet, 1 MAYIS’a katılan demokrasi güçleri alana güçlerini yansıtmışlardı ama devamında demokrasi güçlerinin ilerisi için daha da etkili bir şekilde kenetleneceklerini ifade eden bir iradeye yeterince vurgu yapılmadı.

Önümüzde seçimler var. Bu seçimlerde demokrasi güçleri omuz omuza davranacaklarının da iletisini vermeleri istenen ve arzu edilen bir şey olmasına karşın bazı somut nedenler yüzünden yeterince dile getirilmedi ve 1 MAYIS’ın işçiler, emekçiler, aydınlar, kadınlar ve gençler üzerinde etkileyici gücü de yeterince öne çıkarılmadı. Oysa önümüzdeki günler dinci, gerici ve faşist bir anlayışa karşı kararlıca duracağımız günler olacak ve 24 Haziran günü yapılacak olan seçimlere de bu kararlılığımızın yansıyor olması iyi olacaktı.

Öğrendiğimize göre 24 Haziran günü CHP; İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile sıfır barajlı seçim ittifakı konusunda önemli ilerlemeler olduğunu açıkladı.

Buraya kadar götürülen çalışmalarda sol ve sosyalist partilerden bir şekilde hiç söz edilmemesi ise dikkate değer bir durumdur.

İşte bu yüzden sola ve sosyalistlere kapatılmış olacak olan bir mücadelede bir başarı sağlanacağından kuşku duyuyoruz.

Bu yüzden de gösterilmesi gereken en yüksek düzeyde duyarlılık gösterecek ve parti olarak tutum ve davranışlarımızı da bir gerçekler ışığında yaşama geçireceğiz.